Handicap- och regelkommittén

 

 

   
 Kommitténs uppdrag är att genomföra den årliga handicaprevisionen, där rimligheten av den enskilde medlemmens gällande handicap i förhållande till det gångna årets registrerade rondresultat analyseras (genomförs i Golfens IT-system,GIT), och om så rekommenderas av GIT,ändras uppenbart felaktiga handicap efter samråd med aktuella medlemmar.

 Även efter direkt önskemål från enskild medlem, kan dennes handicap ändras under året , om medlemmens handicap ej motsvarar dennes aktuella spelstyrka.

 Vid förekomst av tävlingsresultat — främst efter par/lagtävlingar -  som påvisar att spelares handicap ej är i paritet med spelstyrkan, kommer vi, i första hand i samråd med spelaren, att justera  dennes handicap.

 För medlemmar med andra klubbtillhörigheter som tävlar hos oss, meddelar vi anmärkningsvärda resultat som kommer till vår kännedom, till hemmaklubbarna.

 Alla genomförda handicapändringar föregås av samråd med aktuell medlem, och i tveksamma fall, eller vid oenighet med medlemmen, konsulteras  ÖLGF´s  handicapkommitté.

Kommittén är även behjälplig med att reda ut regelfrågor. 

 Lennart Jonsson    070-314 05 11 

 Per-Erik Hellberg    070-379 50 35

 Jonas Litzén            073-666 79 36

 

Exempelbild
Vad blir det för väder?
Boka starttid på golf.se

Nora Golfklubb, Östra Sund 110, 713 91 Nora Telefon växel:  0587- 120 00 E-post: info@noragolfklubb.com    |    Sidan byggd på SiteVisionlänk till annan webbplats