Styrelse

Berith Jonsson
Ordförande ..........................med särskilt ansvar för receptionen
070-314 99 18
berith.jonsson@telia.com 

Mats Öberg
Vice ordförande ..................med särskilt ansvar för banan
073-578 58 27
gudomats@gmail.com

Birgitta Bark
Sekreterare............................med särskilt ansvar för kansliet

070-597 87 47
birgitta.bark@gmail.com

Lars-Olov Backlund
Ledamot

070-664 36 73
larsolov.backlund@telia.com

Rickard Molin
Ledamot ................................... med särskilt ansvar för banan
073-698 72 89
rickardmolin@hotmail.com

Stefan Persson
070-538 83 63
Ledamot......................................med särskilt ansvar för övriga kommitéer
stefan.persson@supermarket.ica.se

John Lönnberg
Ledamot.......................................med särskilt ansvar för miljön
070-659 25 98
john.lonnberg@telia.com

Valberedning

Lars Larsson Ordförande
0587-31 19 55, 070-78 75 757
lg.l@swipnet.com

Hans Molin
0587-12918, 070-39 37 177
hans.molin@orebroll.se

Gudrun Jardler
0587-31 15 00
gudrun.jardler@gmail.com

Personal

Lena Axelsson
Kanslist

Sören Rauseus
Receptionist och tränare

Sanna Bergström
Receptionist och kanslist

Joakim Bergström
Receptionist

Per-Erik Hellberg
Arbetsledare, banan

Rolf Andersson
Banpersonal

Thomas Andersson
Banpersonal
  

Mahmoud Abou  Banpersonal                                                                                                              

Leif Ringhage
Banpersonal

Lennart Larsson
Banpersonal

www.limepark.se, webbsponsor av www.NoraGolfklubb.com
Vad blir det för väder?
Boka starttid på golf.se

Nora Golfklubb, Östra Sund 110, 713 91 Nora Telefon växel:  0587- 120 00 E-post: info@noragolfklubb.com    |    Sidan byggd på SiteVision av Limepark ABlänk till annan webbplats